Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat 

Rendeletek


2006-os rendeletek

1)2006.(II.15.) rendelet az  Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Melléklet

2/2006.( II.15.) rendelet az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról IV.

Melléklet

3/2006.(III.29.) rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló 11/2005.(XII.27.) rendeletének módosításáról

4/2006.(III.29.) rendelet a köztisztviselők juttatásáról szóló rendelet módosításáról

5/2006./V.3./sz.rendelet az Önkormányzat 2005.évi költségvetésének végrehajtásáról

Melléklet

7/2006.( VI.7. ) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról I.

Melléklet

8/2006. (IX.20.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról II.

Melléklet

9/2006.(XII.1.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról III.

Melléklet

12/2006.(XII.18.) rendelet önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló rendelet módosításáról


2007-es rendeletek

1/2007. (II.22.) rendelet az  Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Melléklet

2/2007.(II.22.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról IV.

Melléklet

3/2007. /V.3./ rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Melléklet

4/2007.(V.3.) rendelet a képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

5/2007.(V.31.) rendelet az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról I.

Melléklet

6/2007.(V.31.) rendelet a szociális ellátások térítési díjáról

7/2007. (VI. 30.) rendelet az Önkormányzat 2007. éviköltségvetésének módosításáról II.

Melléklet

8/2007. (VIII.10.) rendelet a helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

9/2007. (VIII.10.) rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

10/2007. (VIII.10.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

11/2007. (VIII.10.) rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól

13/2007.(IX.14.) rendelet az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról III.

Melléklet

14/2007.(XI.6.) rendelet az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról IV.

Melléklet

15/2007. (XII.7.) rendelet az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról V.

Melléklet

16/2007.(XII.21.) rendelet önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló rendelet módosításáról


2008-as rendeletek

1/2008.(II.21.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Melléklet

2/2008.(II.28.) rendelet a szociális ellátások és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának valamint a nyersanyagnorma megállapításáról

3/2008.(II.28.) rendelet a lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló rendelet módosítására

4/2008.(II.28.) rendelet az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának módosításáról

5/2008.(II.28.) rendelet a köztisztaságról és szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosításáról

6/2008. (II. 28.) rendelet az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról VI.

Melléklet

7/2008.(IV.1.) rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének módosításáról

8/2008.(V.9.) rendelet az Önkormányzat 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról

Melléklet

 9/2008.(V.30.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról I.

Melléklet

10/2008.(V.30.) rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

11/2008.(VIII.15.) rendelet az állattartás helyi szabályairól

12/2008.(VII.30.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról II.

Melléklet

13/2008.(X.31.)Rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról III.

Melléklet

14/2008.(XII.5.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról IV .

Melléklet

15/2008.(XII.22.) RENDELETE az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló rendelet módosításáról


2009-es rendeletek

1/2009.(II.23.)Rendelet az  Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Melléklet

2/2009.(II.23.)RENDELET a szociális ellátások és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának valamint a nyersanyagnorma megállapításáról

3/2009.(II.23.)Rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról V.

Melléklet

4/2009. (III. 27.)RENDELET a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

5/2009.(III.27.)RENDELET az önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről szóló rendelet módosítására

6/2009.(III.27.) rendelet a sportról