Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat 

Szpisják  Pál, szobrászművész


 

Szpisják Pál palotásinak született 1961-ben, a gyermek- és ifjú éveit – 23 éves koráig – Palotáson töltötte. A képzőművészetet egykori általános iskolai rajztanára, Zombori Béla szerettette meg vele. Középiskolás évei alatt Iványi Ödön festőművésztől tanult rajzolni és festeni. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát. 

 

A Hatvani Műhely 1988-ban alakult meg Vécsi Nagy Zoltán vezetésével, melynek Szpisják Pál megalakulása óta tagja. A Hatvani Műhely tagjaként sok önálló kiállítása volt. A kortárs képzőművészet általa képviselt stílusirányzatára legnagyobb hatással Samu Géza élete és szobrászi munkássága hatott. Munkáit a természettel közösen alkotva készíti. A természetben talált, részben elpusztult famaradványokból, villám sújtotta fatörzsekből készíti szobrait. Munkája, alkotásai során nagyon odafigyel arra, hogy  a faragás ne sértse a természet alkotta szépséget. A természet alkotóereje az elemek munkája során alakítja a tárgyakat, a tűz, a víz és a szél által megmunkált csodálatos felületek és formák a fantáziára rákényszerítik, hogy teljes absztraktságukból az emberi gondolkodás számra is értelmezhetővé váljanak.Munkáira a századvégi irányzatok közül a magánmitológiák kifejezési módja jellemző. Lényege egy sajátos újszimbolizmus, amely az egyéni élmény, archaikus-misztikus jelek által egyfajta történelmet fogalmaz meg. Munkái bibliai vagy mitológiai köntöst öltenek. A hagyományosan vett figurális szobrászatot is műveli: fontos terület a portrékészítés, az emlékműszobrászat. Alkotásai több település közintézményeiben és közterein megtalálhatóak. Templomunk kertjébe 2001-ben állított Szent István-szobra úgy dicsőség a falu számára, mint annak alkotója.
Munkája elismeréseként egyéni díjakban és a Hatvani Műhely közösségi díjaiban részesült. Szpisják Pál a Hatvani Műhely alapító tagi és vezetői mivoltán túl a Magyar Rajztanárok Egyesületének, a Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetségének vezetőségi tagja is egyben.
Látomásos művész, legjellegzetesebb munkáiban ezt a látomásosságot segíti a szobrászi, festői közeg láthatósági felszínére engedni. Nem idegen tőle a fegyelmezett, a megrendelő igényeinek megfelelni igyekvő szolgálni akarás sem. A szobrászi anyag, a fa, a kő és a bronz engedi leginkább egyedi, sajátos művészetté váltani álmait. Szobraiban a naivitás és ösztönösség visszafogottságával éri el, hogy köztérre és megrendelésre készült alkotásaival, tehát a megrendelői konvenció erejének engedve szelídebbre hangolja expresszívre, szürrealisztikusra hajló világát.

Művei közül néhányat itt is bemutatunk:

 

Szent István szobor