Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változatPalotási „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub 2009. évi programja


2009. január 21.                  Éves program jóváhagyása.
          január 26.                 (Arénába látogatás)

2009. február 18.               A klub 10. éves évfordulójának megünneplése.

2009. március 4.                Nőnap
          március 18.              Községi feladatokról tájékoztató (Szabó Mihály polgármester)
                                            Március 28-án tartandó Községi Egészségnap megbeszélése

2009. április 15.                 Tájékoztató a község határában lévő élővilágról (Harmos Krisztián)
                                            Vezetőség-választás lebonyolítása

2009. május 6.                    Anyák Napi ünnepség.
          május 20.                  Bujáki látogatás

2009. június 17.                  Kirándulás (Egri látogatás)
                                             Fürdőzés

2009. július 15.                   Falunapi feladatok megbeszélése, feladatok felosztása
                                             Fürdőzés (Zsóri-fürdő)

2009. augusztus 19.         Tóparti találkozó a Kertbarát Körrel
                                            Fürdőzés (Jászapáti-Bükkszék)

2009. szeptember 16.       Foglalkozzunk egészségünkkel (Dr.Migály László háziorvos)
                                           (Felkészülés az őszi-téli megfázás megelőzésére)
............................................Kegyhely felkeresése (Szentkút, Máriaremete)

Színházlátogatás

2009. október 21.               Szociális ellátás községünkben (Krekács Judit körjegyző)
                                            Szövetség 20. jubileumi megyei ünnepségen való részvétel

2009. november 18.          Szabad, kötetlen beszélgetés (esetleg meghívni a Tevékeny Nők Társaságát, az Ifjúsági Vöröskereszt csoportot)                   

2009. december 16.          Évzáró, évértékelés

Vállalt feladataink:

  1. egész éven át gondozzuk a templom előtti parkot
  2. részt veszünk a tavaszi fásításban
  3. közösen rendezzük a Palotás Ifjúságáért Alapítvánnyal a márciusi Községi Egészségnapot
  4. feladatokat vállalunk a Falunap előkészítésében, lebonyolításában
  5. előzetes egyeztetés alapján részt veszünk országos, megyei rendezvényeken
  6. nótakör működtetése

Klubfoglalkozásainkat minden hó 3. szerdáján délután 2 órakor, a vezetőségi üléseinket minden hó 2. szerdáján 14 órakor tartjuk a művelődési házban. (kivétel a kirándulás-fürdőzés, vagy központi rendezvény)

                                                                                                          Markolt Gergelyné
                                                                                                         klubvezető


 

Népdalkör alakult!

Palotás községben az 1970-es 80-as években szép ered­ménnyel működött előbb a „Röpülj páva” Kör- helyi népvi­seletbe öltözve, majd a termelőszövetkezet támogatásával az „Asszonykórus”. A csoportok „Jó” és „Kiváló” minősítést kaptak a megyei versenyeken. Ezek a csoportok támogató és új tagok hiányában megszűntek.
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub megalakulása óta 1999-től terveztük egy új csoport létrehozását. Évente a kirándulások és helyi rendezvények (farsang, nőnap, anyák napja, évzáró stb.) kapcsán tapasztaltuk, hogy a klub tagjai, idősebbek és fiatalabbak egyaránt, milyen sok szép népdalt, nótát ismer­nek.
A klub rendezvényein Polgármester Úr, ha ideje engedi résztvesz és egy kórus megalakítására biztatta a klub tagjait. Bízva támogatásában, elhatároztuk, hogy 2004-ben, amikor Palotás község mutatkozik be a megyei művelődési köz­pontban, az ifjúság, a fiatalok mellett az idősebb korosztály képviseletében mi is bemutatjuk a régi, nagyanyáink korából ismert tollfosztót.
Két hónapos felkészülés után 16 fővel színre vittük a toll­fosztót. Szép sikert aratva felbátorodva gyűjtöttük a község­hez kötődő summásdalokat, népdalokat. Ma már több száz népdalt, nótát, műdalt gyűjtöttünk össze. A község 2006. március 25-én Bartók évfordulóra készült. Bartók Béla gyűjtéséből, feldolgozásából mi is két csokrot kiválasztva 7 fővel felléptünk a községi rendezvényen.

A Nótakör tagjai

A lakosság bíztatása és az önkormányzat támogatása arról győzte meg a kis csoportot, hogy érdemes folytatni ezt a munkát. Ma már 10 fős a Nótakör. Fellépéseinkhez a ruhát a helyi önkormányzat biztosította.
Eddig sok helyen léptünk fel, így a helyi ünnepségeken,  Szécsényben a Nyugdíjas Fesztiválon, a kisbágyoni Idősek Napján, Magyarnándorban, Szarvasgedén és Salgótarjánban.
A csoport veze­tését Gyura Béláné nagy szorgalommal és lelkesedéssel látja el.
Minden palotási lakostól kérjük és várjuk a támogatást, akár úgy, hogy segít énekelni, akár úgy, hogy gyűjt sok szép nótát a csoport részére.

                                                              Markolt Gergelyné
                                                                      klubvezető


Képek a klub életéből:

 

1999.júl.13. Tollfosztó

 

2000. Bogács

 

2006. Krasznahorka

 

2007.05. Krisna völgye

 

2007.aug.25. Kétbodony

 

Művészetek Palotája 2006

 

Sárospatak 2006

 

Tanító tanítvány találkozó/ Thomka Aladárné tanító/ 2005


„Őszirózsa” Nyugdíjas Klub

 

Székhelye: Palotás, Szabadság út 24.

Telefon: 32/48o-223

Alapítás időpontja: 1999. február 5.

Célja, tevékenysége:

- A nyugdíjas korosztály összefogása.

- Rendszeres programok szervezése.

- A régi hagyományok ápolása, felelevenítése, átadása.

- Rendszeres klubfoglalkozások biztosítása.

Képviselő neve, címe: Markolt Gergelyné

Palotás, Rózsa út 27.