Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat 

Palotási Polgárőr Egyesület bemutatkozása


1.      Általános rendelkezések
1.1.  Az egyesület neve: Palotási Polgárőr Egyesület.
1.2.  Székhelye: 3042 Palotás, Kossuth út 1.
1.3.  Működési területe: Palotás Község közigazgatási területe.
1.4.  A Palotási Polgárőr Egyesület jogi személy.

2.      Az Egyesület céljai, feladatai
2.1.  A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése. A bűnalkalmak csökkentése.
       A közterületek és a környezet rendjének védelme, szervezett keretek között.
2.2.  A közbiztonság erősítése útján a közösség biztonságérzetének növelése, a lakosság nyugalmának biztosítása.
2.3.  Szerződéssel biztosított kapcsolattartás a Pásztói Rendőrkapitánysággal, Palotás Község Önkormányzatával, a szomszédos települések polgárőrségeivel; ezen szervek felkérésére segítségnyújtás. 

3.      Az Egyesület tevékenységi köre
3.1.  A 2.3 pontban felsorolt szervezetekkel és intézményekkel együttműködve ellátja az 1990.évi LXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott közbiztonsági feladatokat a közrend és  közbiztonság védelme érdekében.
3.2.  A működési területén belüli rendszeres figyelő- és járőrszolgálat teljesítésével, folyamatos jelenléttel igyekszik megelőzni, megakadályozni az esetleges bűncselekményeket.
3.3.  A szolgálat tapasztalatait eseménynaplóban rögzíti, bűncselekmény vagy annak gyanúja esetén haladéktalanul értesíti, riasztja a Rendőrséget.
3.4.  Rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a bűncselekmények, illetve az áldozattá válás megelőzése érdekében, bűnmegelőzési felvilágosító propaganda kifejtésével.
3.5.  Közreműködik az Országos Polgárőr Szövetség és a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség akcióiban, közös programjaiban.
3.6.  A természeti környezet védelme érdekében helyi akciókat kezdeményez a település közigazgatási területén.
3.7.  Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól anyagi támogatást nem fogad el.

Palotás, 2009. május 31.                                                 Gyetvai Mátyás
                                                                                                      elnök