Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat 

MIHÁLYFI ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR


Egy kis múltidéző…

1978. augusztus 20-án, adták át Palotás új művelődési házát, amely a megye egyik legkorszerűbb művelődési háza volt. Addig a község mindössze egyetlen korszerűtlen körülmények között működő könyvtárral rendelkezett. Ezen az áldatlan helyzeten kívántak javítani a község vezetői akkor, amikor elhatározták, hogy művelődési házat és új könyvtárat építenek, a központi fekvésű településen. Az intézmény el is készült, az Országos Közművelődési Tanács, a megyei tanács, a helybéli mezőgazdasági termelőszövetkezet támogatásának, valamint a lakosság értékes társadalmi munkájának köszönhetően. A körzetben élő négy és félezer lakos számára hivatott rendszeres művelődési és szórakozási alkalmakat biztosítani, valamint Héhalom, Szarvasgede és Kisbágyon klubkönyvtárainak kulturális munkáját is ellátni.
Az új művelődési házban, addig sohasem látott, reprezentatív kiállításokra, előadóestekre nyílt lehetőség, kiscsoportok, közösségek alakultak és kezdtek el működni, ifjúsági klub, gyermek klub, néptánc, fotós klub, és még sorolhatnánk. Mindez köszönhető volt az intézményben dolgozó elhivatott Gergely házaspárnak, valamint a község pedagógusainak, akik szintén elhivatottságból, munkájukat segítették.
1985-ben vette fel a Művelődési Ház a Mihályfi Ernő nevet, akinek hagyatékából, halála után az első kiállítást itt rendezték meg, születésének 80. évfordulója alkalmából.
Idén tehát, már harminc éve annak, hogy községünk közművelődési intézménye megnyitotta kapuit.

A művelődési ház épülete

A 23 helyiségből álló, a közművelődési tevékenységeket közvetlenül szolgáló, közel 700 nm alapterülettel rendelkező épület, un. „modern stílusú” lapos tetős létesítmény. 200 személyes nagytermébe 80 nm-es színpadot építettek. Két 36 nm-es klubszoba szolgálta a kiscsoportos művelődési formákat, amelyből egyiket néhány éve a takarékszövetkezet bérli /hiánya, azóta is pótolhatatlan/. A 90 nm-es szabadpolcos könyvtárat, 20nm-es raktárhelyiség egészíti ki. A szociális blokk vízöblítéses WC-kkel ellátott. Az épület gázkazánnal fűtött központi fűtéses rendszerrel rendelkezik, valamint a kisebb helyiségek gázkonvektorokkal fűtöttek. A világítás a könyvtárban, az iroda helyiségében, valamint az előtérben már 1999-ben korszerűsítve lett, a többi helyiség világítását 2008-ban újítatta fel a Községi Önkormányzat, a „Szemünk fénye” program keretében. A kilencvenes évek végére időszerűvé vált az épületegyüttes külső és belső felújítása, korszerűsítése, amelyet az önkormányzat saját erejéből, valamint pályázati támogatásokkal kezdett meg /tetőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, tatarozás, bútorzat felújítása, technikai eszközök beszerzése/. A 30 éves évfordulóra megtörtént az épület homlokzatának külső tatarozása, valamint megkaptuk a régen várt feliratot is a házra.

Az önkormányzat közművelődési igazgatása

Az önkormányzat 7/2003/V.30/. sz. rendeletével elfogadott „Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és működési szabályzata” II. fejezete, rögzíti az önkormányzat feladat és hatáskörét. Az 5. §-ban fogalmazódik meg, hogy az önkormányzat feladata gondoskodni a helyi közösségi színtér biztosításáról, illetve a könyvtári szolgáltatás ellátásáról.
„Palotás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000/VIII. 15./ sz. rendelete a közművelődésről”: A rendelet helyi szintre alkalmazza az 1997. évi CXL. Törvény általános elveit, emellett áttekintő leírását adja az önkormányzat feladatainak, a feladatellátásra rendelkezésre álló helyi közművelődési intézményrendszernek és egyéb kapcsolódó tevékenységeknek. A helyi közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei biztosítása érdekében egy alapító okirattal rendelkező intézményt jelöl meg, amely a Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár.
Alaptevékenysége: közművelődési tevékenység az önkormányzat által a helyi rendeletben meghatározottak szerint.
Az intézmény működésének részletes szabályait a Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Az intézmény gazdálkodása, elszámolási kötelezettségei

A művelődési ház és könyvtár önálló jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A művelődési ház és a könyvtár bevételeinek nagy részét Palotás község hozzájárulása, valamint a normatív állami támogatás teszi ki. További bevételek származnak az intézmény szolgáltatásaiból – fénymásolás, fax, nyomtatás, Internet-használat, kondicionáló terem használata -, a teremhasználati díjakból, a rendezvények belépő díjaiból, valamint a pályázatokból.

Pályázatok

A 2007. évben 13 pályázatot adott be a Mihályfi Ernő Művelődési Ház. Ebből ötöt nem támogattak. A nyolc támogatott pályázaton, összesen 3.089.000 forintot nyertünk. Ennek a nagyobb része Leader pályázati támogatás, 2.426.000 forint.
Felhasználva: technikai eszközfejlesztésre, falusi vendéglátó tanfolyam lebonyolítására, palotási népviselet elkészítésére.

663.000 forint egyéb pályázati támogatásból származik, amely felhasználásra került: népdaléneklési verseny, táncház és kiállítás rendezésére, kiállítási paravánok készítésére, CoolTourált teaházi Esték ifjúsági rendezvénysorozat lebonyolítására, „Számít(hat)unk Rátok!?” – ifjúsági találkozó és konferencia rendezésére, fénymásoló vásárlására, új könyvek vásárlására.

2008. évi pályázatok

  • Oktatási- és Kulturális Minisztérium: Közművelődési- és könyvtári érdekeltségnövelő pályázat – 164.000,- Ft
  • Oktatási és Kulturális Minisztérium: Tengertánc pályázat- néptánccsoportok és a nótakör támogatására – nem támogatott
  • Nógrádi Mecénás Alapítvány: zenekari kíséret támogatása – 30.000,- Ft
  • Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány /néptáncos ruhák varratására, karakter cipők és csizmák vásárlására/ - az eredmény még nem ismert
  • Nemzeti Kulturális Alap /gyermekszínházak rendezésére/ - az eredmény még nem ismert.

  A Művelődési Ház programjai, rendezvényei:

  A magyar kultúra napja: 2007 januárjától ünnepeljük meg a magyar kultúra napját, amelyen minden évben más terület kap hangsúlyt. 2007-ben a színházművészeté, 2008-ban a filmművészeté volt a főszerep.
  Farsangi rendezvények: az Általános Iskola farsangi rendezvényei, 2007-ben az Óvoda farsangi rendezvénye
  Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megünneplése: verses-zenés összeállítás, tematikus táncos előadás
  Községi egészségnap: A Palotás Ifjúságáért Alapítvány rendezvénye, amelynek szervezésében és lebonyolításában a művelődési ház is segítséget nyújt.
  Költészet napja: Vers- és prózamondó verseny, valamint rajzverseny a költészet napja tiszteletére.
  MAMUSZ- amatőr zenekarok fesztiválja: Lassan tíz éves hagyományra tekint vissza, 1999-ben rendeztük meg az elsőt, rendszeresen 3-5 amatőr zenekarnak adunk lehetőséget a fellépésre, bemutatkozásra.
  Húsvéti játszóház: Szintén régi hagyományra tekint vissza, a gyerekek által az egyik legkedveltebb és leglátogatottabb játszóház.
  Majális: szabadtéri rendezvény, családi és gyermekprogramokkal, kulturális műsorral.
  Gyermeknap: szintén szabadtéri rendezvény, családi és gyermekprogramokkal. Tematikus, 2007-ben a környezet- és természetvédelmet, 2008-ban a reneszánsz évet helyeztük a középpontba.
  Néptánctábor: A Rózsafa néptáncegyüttes rendezvénye volt, amely sok (főleg más településekről érkezett) gyereknek biztosított tartalmas szabadidő-eltöltést 2006-2008-ig.

  Falunap: Gazdag programkínálattal rendelkező rendezvény, amellyel a község lakosságának szórakoztatásán kívül célunk az, hogy az elszármazottaink hazalátogassanak, illetve az is, hogy településünket népszerűsítsük, vonzóvá tegyük.
  Jubileumi rendezvény: 2008-ban a Mihályfi Ernő Művlődési Ház és Könyvtár megnyitásának 30. évfordulójára.
  Szent István és az államalapítás ünnepe: Kulturális műsorral ünnepeljük meg ezt a hagyományos ünnepet is.
  Kultúrházak éjjel-nappal: 2008-ban kerül megrendezésre először ez a program, amelynek kapcsán a művelődési ház intézményét próbáljuk népszerűsíteni, programokkal, az intézmény bemutatásával.
  Szüreti felvonulás és bál: Szintén régi hagyományra tekint vissza, 1998 óta, minden évben megrendezésre kerül.
  Palotási tókerülő futás: 2007-ben, Leader pályázatnak köszönhetően rendeztük meg az elsőt, 2008-ban újra várjuk a futás és a természet szerelmeseit.
  Idősek napja: 1999 óta a Községi Önkormányzat, minden évben ezzel a rendezvénnyel köszönti a település 60 évnél idősebb lakosait.
  Az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése: Kulturális műsorral, történelmi vetélkedővel emlékezünk erre a történelmi eseményre.
  Varázsnap: 2007 novemberében rendeztük meg az első varázsnapot, az egyre népszerűbb Halloween ünnephez kapcsolódva. 2008-ban is tervezzük ennek folytatását.
  Karácsonyi ünnep: 2007-ben népdaléneklési versennyel egészítettük ki a hagyományos karácsonyi programokat, idén, kevésbé „színpadias”, sokkal inkább családias rendezvényt szeretnénk megvalósítani.

  Gyermekrendezvények: játszóházak, rajzversenyek, versmondó versenyek, népdaléneklési versenyek, színvonalas gyermekszínházi előadások, népmese napja (2008-ban először), könyvtári bemutató órák, gyermeknap, varázsnap
  Ifjúsági rendezvények: 2007 januárja óta: továbbtanulási börze, ifjúsági fórum, önkéntes fiatalok napja, amatőr zenekarok fesztiválja, nyárbúcsúztató ifjúsági hétvége, két új ifjúsági klub megalakulása, teaházak, ifjúsági konferencia, rockfesztivál, diszkók, karaoke
  Családi rendezvények: játszóházak, községi egészségnap, majális, gyermeknap, falunap, szüreti felvonulás, tókerülő futás, varázsnap, karácsonyi ünnep
  Idősebbeknek: Nyugdíjas Klub rendezvényei, községi egészségnap, szüreti felvonulás, idősek napja, karácsonyi ünnep
  Szórakoztató rendezvények: civil szervezetek báljai

  A helyi intézmények és civil szervezetek, rendszeresen igénybe vehetik és szerencsére igénybe is veszik  a művelődési ház és a könyvtár szolgáltatásait. Helyiség biztosításával, a rezsiköltség felvállalásával, valamint a technikai eszközök használatával segíti az önkormányzat a civil szervezetek működését.

   • A Kenderike Néptánccsoport táncpróbái a művelődési házban zajlanak, valamint a nyári néptánctáboroknak is a művelődési ház ad helyet. A tánccsoport állandó fellépője, illetve résztvevője a helyi rendezvényeknek.
   • A Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület, valamint a Hidegvölgye Vadásztársaság a művelődési házban tartotta és tartja a közgyűléseit.
   • A palotási Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetőségi üléseit, valamint az éves rendezvényeit (farsang, nőnap, húsvét, anyák napja, mikulás és karácsony, évzáró foglalkozás) a művelődési házban tartja. A nyugdíjas klub nótaköre szintén rendszeresen aktív résztvevője a művelődési ház rendezvényeinek.
   • A Palotási Sportegyesület minden éven megrendezi a Sport Bált.
   • Községünkben három ifjúsági szervezet működik: Palotási Fiatalok Közössége, Cool Tour-Kör, és a Palotási Ifjúsági Vöröskereszt. A művelődési ház hátsó részében lévő klubhelyiséget közösen kapták meg használatra, amelyet már fel is újítottak, kifestették, kitakarították és bebútorozták a helyiséget. Néhányuk rendszeresen részt vesz a rendezvényeken, segítik a ház munkáját. Saját maguk is szerveznek programokat, amelyekhez igényeiknek megfelelően segítséget nyújtunk.
   • A Palotás Ifjúságáért Alapítvány rendezvényei a művelődési házban kerülnek megrendezésre, az éves beszámolóját, illetve az évközi megbeszéléseket is a művelődési házban tartja.
   • A Tevékeny Nők Társasága a megbeszéléseit, a foglalkozásait, rendezvényeit a művelődési házban tartja.
   • A Községi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája a ballagási ünnepségét a művelődési házban tartja.
   • A Községi Önkormányzat Általános Iskolája a farsangi felvonulást, ballagási ünnepséget és a jótékonysági bált is a művelődési ház falai között rendezi meg.
   • A Palotási Kertbarát Egyesület közgyűlése, valamint a Községi Önkormányzat közmeghallgatása is a házban zajlik. 2008-ban a Kertbarát Egyesület közös programok szervezésére kérte fel a művelődési házat.
   • A Lost Interest és a Radírfejek zenekar, a művelődési házban berendezett próbateremben tartja próbáit.

   Szolgáltatásaink:
   Fénymásolás: 20 Ft / A/4-es lap       30 Ft / A/4-es kétoldalas lap
                           30 Ft / A/3-as lap        50 Ft /A/3-as kétoldalas lap

   Fax: alapdíj 150 Ft + az első oldal 120 Ft (függetlenül attól, hogy egész oldal, vagy sem), minden további oldal +60 Ft

   eMagyarország  Pont Internet szolgáltatás: 125 Ft + áfa/óra, tehát 150 Ft/ óra

   Nyomtatás: 20 Ft A/4-es lap fekete-fehér

   Kondícionáló terem használati díja: 300 Ft/óra
                                                              Bérlet: 2.500 Ft/10 óra
                                                              Zuhanyzó igénybevétele esetén, a használati díj kétszerese fizetendő.

   Nyitva tartás:

   Hétfő: 11:00 - 19:00
   Kedd – Péntek: 8:00 – 19:00
   Szombat: 11:00 – 19:00

   Harminc éve tehát annak, hogy községünk közmű­velődési intézménye megnyitotta kapuit. Célunk továbbra is, hogy erősítsük a lakosságban a kultúra és a művelődés, a kö­zösségi lét iránti igényt, biztosítsuk a közművelődés, a közös­ségi művelődés lehetőségét. Továbbra is várjuk a javaslato­kat, várjuk a kezdeményezéseket, partnerek vagyunk minden­ben, hiszen ez a ház mindenkié, az ajtaja mindenki előtt nyitva áll, jó szívvel és szeretettel várunk mindenkit a jövő­ben is.

   Könyvtár

   A Művelődési Házon belül működik a könyvtár, amely mint nyilvános könyvtár a település közművelődési könyvtáraként biztosítja a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumokat és szolgáltatásokat. Jelenleg már több mint 600 beiratkozott olvasója van.

   A könyvtár tevékenységköre és feladatai a következők:

   1. a könyvtár gyűjteményének, szolgáltatásainak helyi igények szerinti fejlesztése, megőrzése, gondozása és feltárása,
   2. A könyvtár gyűjteményének megőrzése és folyamatos bővítése a lehetőségekhez mérten. 
   3. a könyvtári dokumentumok rendelkezésre bocsátása,
   4. könyvtári órák, illetve foglalkozások tartása,
   5. tájékoztatás a könyvtár dokumentumairól és a szolgáltatásairól,
   6. a könyvtár biztosítása más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésére,
   7. könyvtárak közötti dokumentumok és információk cseréje,
   8. könyvtári dokumentumok 3 évenkénti leltározása,

         -    közhasznú információs szolgáltatások nyújtása,

   1. helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése,

   Nógrád Megyei Hírlap, és a Palotási Hírek című kiadványok gyűjtése.
   Önkormányzati rendeletek gyűjtése, tárolása és a hozzáférés biztosítása.

   1. adminisztratív feladatok, statisztikák, kimutatások készítése (könyvtári munkanapló, éves statisztikai jelentés),
   2. könyvtári dokumentumok gyűjtése,
   3. könyvtárhasználati szabályzat betartása.

   A jelenlegi közművelődési tevékenység gyakorlatához szorosan kapcsolódik, hogy a település nyilvános könyvtárat tart fenn. Leggyakoribb könyvtárlátogatók a gyermekek és a fiatalok. A könyvtári állomány folyamatosan bővül, számítógépes nyilvántartásba vétele GEORGE könyvtári rendszerrel megtörtént.

   Palotás, 2008. november

                                                                                                             Polonkai Katalin
                                                                                                              intézményvezető