Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változatBemutatkozik a Palotási Ifjúsági Vöröskereszt


2008. április 26-án alakult meg hivatalosan a palotási Ifjú­sági Vöröskereszt, amely ma már közel húsz tagot számlál. A községi egészségnap rendezvényén, a megyei felnőtt és ifjúsági szervezet tagjai fellelkesítették a fiatalokat. Ezen a programon volt eszmeterjesztés, AIDS-, drog prevenció, el­sősegélynyújtó mini tanfolyam és a helyi iskola két végzős diákja átvehette a sebfelelős ládát, amelyet a magyar vörös­kereszt Nógrád megyei elnöke, Juhászné Kincses Helén adott át. Ezt követően a lelkes kis csapattal belekezdtünk a helyi programok lebonyolításába. A majálison egy sátorban legfő­képpen a kicsiket szórakoztató időtöltést biztosítottuk kreatív foglalkozásokkal, élő társasjátékkal és a családi ve­télkedő egyik állomása voltunk hat különböző teszttel, AIDS, drog, véradás, globális problémák, elsősegélynyújtás és eszme té­mában. A vöröskeresztes világnap alkalmából iskolai vetél­kedőt rendeztünk, ahol legfőképpen az alsós di­ákokat sike­rült mozgósítani. Az óvodában a legkisebbeknek próbáltuk átadni a vöröskereszt szellemiségét a nyári szünet­ben, termé­szetesen rengeteg játékkal egybekötve. Arcfestés, gyermek­jóga, gyermekelsősegély, környezetvédelem és az alapeszme átadása szerepelt a programok között.
Aktív résztvevői voltunk a II. Palotási Falunapnak, és részt vettünk a szomszédos község, Héhalom mentős napján is a nyár folyamán. Októberben közreműködtünk a Biomed II. tókerülő futás rendezvényén, valamint maratoni filmvetítést tartottunk, ahová nagy örömünkre elég sok fiatal eljött. De­cember 1.-re, az AIDS Világnap alkalmából kiállítást készí­tettünk a művelődési házban. December 5-én eljuttattuk a gyerekekhez a vöröskeresztes télapó ajándékait. A gyerekek hetekkel előbb levélben írhatták meg a mikulásnak kívánsá­gaikat, amelyek teljesítésében igyekeztünk a segítségére lenni. Minden gyerek kapott ajándékokat és egy személyre szóló levelet is a télapótól.

 

A kicsik egy csoportja az ajándékokkal

 

 

Jövőbeli terveink között szerepel egy kortársképzés lebo­nyolítása a tavaszi szünet folyamán, és a megyében már al­kalmazott HELP program, ahol a nehezebben tanuló kicsik­nek korrepetálást biztosítunk. Illetve szeretnénk folytatni a „Teaházi esték” című programsorozatot, idén átvéve annak szervezését, és községi szintű programokba bevonni kor­osztályunkat és a község lakosságát is. A témák szerteága­zóak lesznek, a legaktuálisabb az „ismerkedjünk a felsőok­tatással” című programunk lesz, ahol aktív helybeli hallgatók mesélnek élményeikről, tapasztalataikról a 2009-ben felvé­teliző fiataloknak.

Jákfalvi Anett

                  

Vöröskereszt kortárs képzés 2009. 04.09-10.

 

Közöd program 2009.04.25.

 


Székhely: Palotás, Szabadság út 24.
Telefon: 32-480-223
Képviselő: Jákfalvi Anett