Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat
 

Kitüntetési rendelet


Az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről

szóló 4/2002./VI.28./ számú rendelet kivonata

 

1.§.

„Palotás Községért” kitüntetés

 

2)    A kitüntetés elhunyt személynek is adományozható.

3)    „Palotás Községért” kitüntetés évente legfeljebb három adományozható.

2.§.

„Palotás Község Szolgálatáért” kitüntetés

 

 • „Palotás Község Szolgálatáért” kitüntetés adományoz­ható annak az önkormányzat intézményeiben és önkor­mányzat hivatalában a körjegyzőségben (illetve ezek jog­elődjénél) legalább öt éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segí­tette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását; a település polgárai ügyeinek intézését; a köz szolgálatát; az intézményi célok eredményes teljesítését.
 • Évente legfeljebb egy Szolgálatért kitüntetés adományoz­ható.

 

 • A kitüntetés adományozását kezdeményezheti
  • polgármester, alpolgármester
  • települési képviselő
  • képviselő-testület bizottsága
  • országgyűlési képviselő
  • önkormányzati hivatal vezetője a körjegyző
  • községben működő önkormányzati intézmények veze­tői
  • civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyéb mű­ködő közösségek) vezetői.

3.§.

 • Az írásbeli indokolással ellátott javaslatot minden év április 30-ig nyújthatják be a polgármesternek.

 

 • A kitüntetés adományozásáról a képviselő-testület minősí­tett többséggel dönt.
 • A kitüntetést a polgármester adja át ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal: augusztus 20-i ünnepségen vagy a községi falunapon ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében.

     

7.§

Átmeneti rendelkezés

 

  • Tekintettel a Palotási Sportegyesület alapításának 50. évfordulójára 2002. évben a sport területén végzett kiemelkedő munka elismeréséért adható kitüntetések száma nincs korlá­tozva.

  „PALOTÁS KÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT”

  KITÜNTETETTEK

   

   

  2003. augusztus 20.

  MATISZLOVICS ISTVÁNNÉ       MIKSZÁTH ÚT 5.

   

  2004. augusztus 20.

  VÉGH MÁRTONNÉ                     DIÓFA ÚT 29.

   

  2007. augusztus 20.

  KISS JÁNOSNÉ                           SZABADSÁG ÚT 13.

   

  2008. augusztus 20.

  VARGA JÓZSEFNÉ                     ÁRPÁD ÚT 2/A.


  „PALOTÁS KÖZSÉGÉRT”
  KITŰNTETETTEK

   

  2002. augusztus 20.

   

  AMBRUS JÓZSEF                                                         RÁKÓCZI ÚT 10
  ALMÁSI LAJOS                                                             SPORT ÚT 1
  KISS LÁSZLÓ                                                                VERSEG                  
  + KOCZA JÓZSEF                                                         ADY ÚT 1.
  + KOVÁCS JÁNOS                                                       SZABADSÁG ÚT 22.
  KOVÁCS JÓZSEF                                                         SUGÁR ÚT 13.
  KOVÁCS JÓZSEF II.                                                     VIZSLÁS
  KOVÁCS MIHÁLY                                                         SZABADSÁG ÚT 38.
  KRALOVÁN GÉZA                                                        BUDAPEST
  PRETKÓ FERENC                                                         VÉGEGYHÁZA
  + SZABÓ IMRE                                                              JOBBÁGYI
  SZABÓ IMRÉNÉ                                                            JOBBÁGYI
  SZABÓ MIHÁLY                                                            VADVIRÁG ÚT 6.
  + TERÉKI ANTAL                                                          HUNYADI ÚT 18.
  TÓTH KÁROLY                                                              RÁKÓCZI ÚT 7.
  DR. VAJNA TAMÁS                                                       BUDAPEST

   

  Sport szervezetek:               
                              
  1971/72. MEGYEI ELSŐ OSZTÁLYÚ BAJNOKCSAPAT
  1993/94                            „
  1995/96                            „
  1996/97 NB III. 4. HELYEZETT
  1997/98 NB II. 5. HELYEZETT

  2003. augusztus 20.

  GERGELYNÉ TÓHÁTI ILONA                                      CSÖMÖR
  GERGELY GÁSPÁR                                                      CSÖMÖR
  MARKOLT GERGELYNÉ                                              RÓZSA ÚT 27.

   

  2007. augusztus 20.

  OBRECZÁN JÁNOS                                                      SZABADSÁG ÚT 76.

   

  2008. augusztus 20.

  VINCZÉNÉ PÁLINKÁS ERIKA                                      BAJCSY-ZS. ÚT 13.


  „Virágos Palotásért” verseny

  A képviselő-testület meghirdette Palotás lakosai részére településszépítő akcióját, mely keretében a Bíráló Bizottság, - mely képviselőkből és külsős tagokból áll, - szemrevételezi minden év nyarán a lakóházakat és környezetüket.
  A bizottság javaslatait figyelembe véve a legszebb, legvirágosabb, leggondozottabb portákat virágvásárlási utalvánnyal, oklevéllel, és 2008. évtől „Virágos Palotásért” táblával ismerjük el, mely újból arra ösztönzi a díjazottakat, hogy segítségével még szebbé varázsolják kertjeiket.

   

  DÍJAZOTTAK NÉVSORA

  2004. augusztus 20.

   

  Oklevéllel és virágvásárlási utalvánnyal díjazottak:

  1. Obreczán János és felesége Kovács Mária                              Szabadság út 76.
  2. Mészáros János és felesége Magyar Mária                              Hunyadi út 11.
  3. Szegedi Zoltán és felesége Ozibiusz Szilvia                              Fazekas út 6.
  4. Liszkóczi Lajos és felesége Berta Irén                                       Vadvirág út 12.
  5. Szabó József és felesége Varga Mária                                       Bajcsy-Zs. út 5.
  6. Lamos Tibor és felesége Obreczán Erzsébet                           Kossuth út 16.
  7. Kovács János és felesége Majer Aranka                                   Szabadság út 22.

   

  Emléklappal és virággal díjazottak:

  Lakókörnyezetük szépítéséért, rendezésében kifejtett kiemelkedő tevékenységükért.

  1. Hunyák Gyula és Majer Zsuzsanna                                          Szabadság út 112.
  2. Kovács János és felesége Kis Ilona                                        Szabadság út 64.
  3. Molnár Erazmus és felesége Kelemen Judit                          Rákóczi út 59.
  4. Tóth András és felesége Szita Katalin                                     Ady E. út 22.
  5. Pálinkás Imre és felesége Matiszlovics Márta                       Bajcsy-Zs. út 13.
  6. Matiszlovics István és felesége Szabó Mária                         Mikszáth út 5.

   

  A „Virágos Palotásért” versenyben a község közterületeinek szépítésében végzett kiemelkedő tevékenységéért:

                       Tóth Lászlóné                                                                          Ifjúság út 5.

   

  DÍJAZOTTAK NÉVSORA

  2005. augusztus 20.

   

  I. helyezés:     Szegedi Zoltán és felesége Ozibiusz Szilvia                    Fazekas M. út 6.
  II. helyezés:    Bohus János és felesége Szabó Beáta                            Rózsa út 43.
                           Liszkóczi Lajos és felesége Berta Irén                              Vadvirág út 12.
  III. helyezés:   Zachar Péter és felesége Hegyi Szilvia                             Lehel út 2/A.
                         

   

  DÍJAZOTTAK NÉVSORA

  2006. augusztus 20.

   

  A bíráló bizottság helyezési sorrendet nem állapított meg, - a sok szép, rendezett, virágosított porták közül az alábbiakat találta alkalmasnak díjazásra:

   

  A díj egyenként 3000-3000 Ft-os virágvásárlási utalvány.

   

  Csepela Gábor és felesége Varga Tünde                        Határ út 23.
  Darázs Csaba és felesége Bartus Erika                           Mikszáth út 54.
  Dukán Zoltán és felesége Szűcs Margit                           Rákóczi út 37.                       
  Liszkóczi Lajos és felesége Berta Irén                            Vadvirág út 12.
  Mladoniczki György és felesége Kiss Anna                   Diófa utca 19.
  Molnár János és felesége Ocsovszki Henriett               Nefelejcs út 3.
  Obreczán János és felesége    Kovács Mária                Szabadság út 76.
  Oldal Gábor és felesége Mészáros Ildikó                        Kossuth út 3/a.
  Osgyán Béla és felesége Quarta Ilona                             Szabadság út 24/a.
  Szegedi Zoltán és felesége Ozibiusz Szilvia                   Fazekas út 6.  
  Szilágyi István és felesége Holecz Mónika                      Rózsa út 16.                              
  Tancsik János és felesége Veszelovszki Erzsébet       Szabadság út 145.
  Tóth András és felesége Szita Katalin                              Ady E. utca 24.
  Vidáné Zachar Ildikó                                                             Ifjúság út 19.

   

  Különdíj az 500 db-os kaktuszgyűjteményéért, igényes munkájáért:
  Varga Tamás, Rózsa út 41.

   

  DÍJAZOTTAK NÉVSORA

  2007. augusztus 19.

   

                                             
  I.   Szabó János és  felesége Juhász Valéria                        Szabadság út 111.
  II.  Nagy Tiborné                                                                          Szabadság út 14.
  III. Bedő Sándorné – Kis Mátyás                                              Szabadság út 18.
  IV. Lamos Tibor és felesége Obrecán Erzsébet                   Kossuth út 16.           
  V.  Liptai Andrásné                                                                      Lehel út 4.     
  VI. Polonkai Jánosné és családja                                            Hunyadi út 9.

  Különdíjasok:

   

  1. Kresák Péter és felesége Szondi Beáta                             Hunyadi út 15.
  2. Varga István és felesége Madlena Erzsébet                     Rózsa út 58.                

   

  DÍJAZOTTAK NÉVSORA

  2008. augusztus 20.

  I. helyezés

  Réde Nándor és felesége Németh Beáta                            Mikszáth út 51.
  Zifcsák Imre és felesége Matiszlovics Borbála                 Mikszáth út 46.

  II. helyezés
  Botos Sándor és felesége Gágyor Melinda                       Mikszáth út 64.
  Pavkó Szabolcs és felesége Kis Brigitta                            Mikszáth út 62.

  III. helyezés
  Czimmer Gábor és felesége Bali Klára                               Szabadság út 3.

  Szűcs Illés és felesége Lőrincz Mária                                 Szabadság út 23

   

  Különdíjasok:

  1. Harmos Gábor és felesége Molnár Margit                      Lehel út 18.
  2. Kiss László és felesége Kiss Klára                                  Árpád út 25.

   

  Díjazott közintézmény: Napköziotthonos Óvoda              Szabadság út 39.
  Jutalmuk: oklevél + tábla

   

  „Virágos Palotásért” tábla többéves, település-szépítő munkájukért:

   

  • Darázs László Csaba és felesége Bartus Erika                        Mikszáth út 54.
  • Lamos Tibor és felesége Obrecán Erzsébet                             Kossuth út 16.
  • Liszkóczi Lajos és felesége Berta Irén                                       Vadvirág út 12.
  • Obreczán János és felesége Kovács Mária Magdolna           Szabadság út 76.
  • Szegedi Zoltán és felesége Ozibiusz Szilvia                              Fazekas út 6.