Palotás Község Hivatalos honlapja - Akadálymentes változat 

A Palotási Sportegyesület bemutatkozása


 

A sportegyesület célja:

 

- A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása sportolói, tagjai részére.
- A versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése.
- A tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
- A SE működési területén elősegíti az oktatási intézmények és a lakosság testnevelési és sporttevékenységét.
- A SE céljának megvalósítása érdekében együttműködik működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel.
- A SE jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat.

 

Bemutatkozunk…
A 2007-es év értékelése

 

A sportegyesület 1952-ben alakult, immáron 56 éve működik községünkben. Az alapító okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően, azokat teljesítve tölti be szerepét.
Az egyesület jelenleg labdarúgó szakosztályt működtet. A labdarúgó szakosztály fő célja az utánpótláskorú labdarúgók edzésének, nevelésének, versenyeztetésének biztosítása hosszú távon. Ennek érdekében a korosztályos csapataink (U-7, U-9, U11) versenyeken, tornákon vesznek részt edző irányításával. A gyermekek képzése a Bozsik Program megszűnte után is folyamatosan működik. Ennek biztosításához az egyesületen kívül a Nógrád Megyei Labdarúgó szövetség anyagilag is hozzájárul. A tornákon szép eredményeket érnek el versenyzőink, ami nagy megnyugvással tölti el az edző, s az elnökség tagjait is, hiszen biztosítva lesz így az utánpótlás.
A korosztályos képzéshez a tárgyi és személyi feltételek az egyesület részéről rendelkezésre állnak. A tárgyi feltételeknél meg kell említeni, hogy az önkormányzat tulajdonában álló épület rezsiköltségét teljes egészében az egyesület állja saját bevételeiből. A rezsiköltségek mellett felmerülő kisebb-nagyobb felújításokra költött összegekhez 2007-ben LEADER+ pályázaton az egyesület is hozzájárult, hiszen ilyen pályázati összegből sikerült az épület tetőszerkezetét megjavíttatni. Az önkormányzat sikeres pályázásának köszönhetően (szintén LEADER+ pályázattal) a sportpálya kerítését sikerült új alapokra helyezni, és az egyik oldalon bekeríttetni. A fű gondozását, felfestését szintén aktivistáink biztosítják.

A serdülő és ifjúsági csapataink is sikerrel veszik az akadályokat az edzőjük irányításával. A szakmai munkát az edzőkön kívül az egyesület elnökségi tagjai, aktivistái térítésmentes munkával biztosítják. A közösségi munka sok helyen jelen van egyesületünk életében. A pálya gondozása, a felfestések, a csapatok szállítása legtöbbször társadalmi munkában történik, közösségi emberek segítségével. Ahhoz, hogy a munka folyamatosan menjen, s elég legyen a működésre fordított összeg, pályázatokat nyújtunk be. Így többek között az Nemzeti Civil Alapprogramhoz, a Wesselényi Sportközalapítványhoz, a Nógrád Sportjáért Alapítványhoz nyújtottunk be pályázatokat több, kevesebb sikerrel. Az önkormányzat is támogatja egyesületünket anyagilag, s különböző helyi sportszerető szponzorok jóvoltából többször kapnak játékosaink mezeket, labdákat. Így próbáljuk a meglehetősen szűkös anyagi forrásainkat, s bevételeinket növelni. Természetesen ehhez hozzátesszük, hogy tagsági díjat is szedünk, melyből a csapatok szállítását, s a játékvezetői díjak egy részét fedezzük. Jótékonysági bál bevételével is megpróbáljuk az egyesület bevételeinek növelését, melyből teremfoci bérleti díját, s a sportorvosi költségek egy részét is sikerült kifizetni.
Egyesületünknél a felnőtt csapat is sikerrel szerepel. A helyi futballistákon kívül több más településről is idejáró futballista növeli csapatunk színvonalát.
Öregfiúk csapata is rendszeresen megmérkőzik környezetünkben lévő települések öregfiúk csapataival. Nyári időszakban szabadtéren, téli időszakban pedig a közeli Bag település sportcsarnokában. Így minden korosztályt igyekszünk bevonni a mozgásba, a sport örömébe, hogy minél többen éljenek egészséges, örömteli életet.
A támogatások segítségével sikerült eddig biztosítani valamennyi korosztály részére a rendszeres mozgáshoz, testedzéshez szükséges sportöltöző működési, üzemeltetési költségeit.

Távlati tervek

 

Az egyesület távlati terveit csak és kizárólag saját erőből nem tudja megvalósítani. Ezért is nagyon fontos, hogy támogatókat szerezzen pályázatok segítségével, és az önkormányzat és szponzorok bevonásával. Az egyesület működéséhez elengedhetetlen, hogy az önkormányzat által adott hozzájárulásból, a tagdíjakból, a szponzori segítségekkel olyan működést valósítson meg, ahol nincs hiány, nincs fedezetlen költség.
Az NCA segítsége nagyon fontos, mert az előző években a felmerülő rezsiköltségek egy részét ebből a pályázati összegből fedeztük. Így tudtuk biztosítani, hogy az épület megfelelő hőmérsékletű, s az áramellátás folyamatos legyen.
A többi működési költséget, ami elég nagy összegű, a saját bevételeinkből, és a támogatásokból fedeztük.
Nagyon sok kistelepülésen nincs futballcsapat, mert nem tudták ezeket a feladatokat megoldani, nem volt az önkormányzatnak erre fedezete, illetve nem volt megfelelő korosztályú fiatal, aki mozogni, sportolni szeretett volna. Nálunk ez szerencsére elképzelhetetlen. Az önkormányzat támogatását magunk mellett tudhatjuk, s Palotáson a megfelelő létszámú fiatal szeret és akar is sportolni az egyesület színeiben.
Nálunk a közösségi emberek is szép számmal vannak, akik térítésmentesen végzik feladataikat. Örömmel jönnek segíteni, ha szükség van rájuk. Rájuk is számítunk terveink, célkitűzéseink megvalósulásakor.
Fő hangsúlyt fektetünk az utánpótlás szakszerű nevelésére, ennek érdekében a környező települések fiataljait is összefogva, mikrotérségi utánpótlás bázist alakítunk ki.

Az elmúlt időszak sportdiplomáciai sikere - az eddigi tevékenységünket értékelve - hogy a megye 6 városában lévő utánpótlás központhoz csatlakozva Nógrád megyében a 7. utánpótlás központ Palotáson található.

Ennek érdekében a települési tornák számát megnöveljük, és így a sportöltöző igénybevétele, így az üzemeltetési költség is valószínűleg emelkedni fog.
Ebben az évben is megrendezzük a mikrotérségi nyári labdarúgó tábort, 50-60 fő fiatal labdarúgó részvételével. Az 1 hetes tábort napközis rendszerben teljes ellátással sportegyesületi és szülői támogatással bonyolítjuk le.
A sportegyesületünk csatlakozik a községben tervezett egyéb jellegű sportesemények, tornák (falunapi sportrendezvények, tó körüli futás, községi és mikrotérségi bajnokságok) lebonyolításához.


Képek

 

Falunap 2008

 

Falunap 2008

 

Falunap 2008

 

Falunap 2008

 

Falunap 2008


 

A Palotási Sportegyesület

 

Székhelye: Palotás, Kossuth út 1.

Alapítás ideje: 1952. augusztus 18.

Célja, tevékenysége:

- A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása.

- A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.

- Az oktatási intézmények és a lakosság testnevelési, sportolási tevékenységének biztosítása.

Képviselő neve, címe: Szabó Mihály

Palotás, Vadvirág út 6.