AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA


A palotási Általános Iskola közös fenntartására Kisbágyon és Palotás Községi Önkormányzatok képviselő testületei intézményfenntartói társulást hoztak létre 1997-ben. Főbb tevékenysége, mint nyolcévfolyamos alapfokú oktatási intézmény, a rábízott gyerekek nappali rendszerű oktatása-nevelése, illetve napközi otthonos ellátás. Emellett foglalkozik gyermekétkeztetési feladatok ellátásával, iskolai könyvtár működtetésével, gyógytestnevelési pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel. Ez utóbbit 2007. szeptemberétől a pásztói kistérségi feladatellátás egyik decentrumaként. Az iskola jelenlegi körzete Kisbágyon és Palotás községekre terjed ki, de bujáki, szarvasgedei, béri sziráki, héhalmi tanulók is látogatják intézményünket. Az elmúlt években az iskola tanulói létszáma közvetlenül a kétszáz körül mozgott. A tanulók közel 30%-a más településről jár be, ez a tény az intézmény napirendjét is meghatározza, hiszen igazodnunk kell a közlekedéshez.
Az iskola épületében található tantermek –változó méreteik miatt– osztályteremként működnek. Az épületek fűtése korszerű. Az iskola épületéhez tágas udvar tartozik. Az iskola taneszközzel való ellátása jónak mondható. Köszönhető ez a kistérségi pályázatokon való sikeres részvételnek, illetve a fenntartó támogatásának, a szülői munkaközösségnek. Ennek a projektsorozatnak a keretében sikerült 16 fős nyelvi laboratóriumot, igazán korszerű számítástechnika termet és ízléses,egységes szekrénysorokat vásárolnunk minden tanterembe.

Az iskola nevelőtestülete jelenleg tizenkét pedagógusból áll.

Iskolánkban a klasszikusan elterjedt tagozatokat működtetjük. Az alsó tagozatra érkező gyerekeket ún. nagyfelmenő rendszerben négy esztendőn keresztül –kevés kivétellel– egy tanító oktatja, neveli. Nagy hangsúly helyeződik az iskolába szoktatás, az intézmény és a társas emberi kapcsolatok szabályainak megismerése mellett az alapkészségek elsajátítására.  A jól működő alsós munkaközösség a tehetséggondozás jegyében rendszeresen szervez tanulmányi és a tanulmányokhoz kötődő versenyeket, illetve érdekes, színes szabadidős programokra viszik a gyerekeket. A felzárkóztató heti két korrepetáláson a tanulók többsége nem könnyen, de elsajátítja a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismereteteket. Ebben az időben kell, hogy megvalósuljon a különböző tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek kiszűrése. A felső tagozaton már igen céltudatos,komoly munka folyik, itt történik az alsó tagozat felhalmozott értékeinek,ismeretének szélesítése készségszintre történő emelése. Csoportbontásban tanulják a felső tagozaton a számítástechnika tantárgyat és az angol nyelvórák egyharmada is így szerveződik. Ez a szerencsésnek mondható helyzet a termek méretei mellett korszerű informatika terem és a nyelvi labor sajátos felszerelésével, továbbá a kis létszámú csoportok kialakításának pedagógiai szükségszerűségével magyarázható. Az elmúlt esztendőkben egyre jobb, egyre erősebbek a felső tagozaton is a tanulmányi és sport terén elért versenyeredmények. Intézményünkben rendkívül jók a beiskolázási adatok. Elenyésző, megszűnni látszik a nyolc- és hatosztályos gimnáziumokba jelentkezés. Végzős nyolcadikosaink közül a legjobbak valóban válogathatnak a környék gimnáziumai közül. Több tanulónkat vették fel kimondottan jóhírű Nógrád, Heves, Pest megyei és budapesti középiskolába.

                                         

                                                                                              Gyöngyösi Gábor
                                                                                             igazgató

Általános Iskola
Cím: 3042 Palotás, Szabadság út 30.
Vezetékes telefonszám: 06-32-480-211
Mobil telefonszám: 06-30-5906896
E-mail: palotassuli@freemail.hu

Kedves Látogató!

Többet tudhat meg az intézményrol és a benne folyó munkáról az iskola honlapján keresztül:

http://www.altisk-palotas.sulinet.hu


AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

Mottónk:
             „Csak attól tanulunk, akit szeretünk. Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel
                 a gyermekekkel, és akkor ők csodákra képesek.”

Palotáson egy 50 férőhelyes óvoda várja a kicsiket. Az épület ugyan már 45 éves, de jó állapotban van, mert az elmúlt években jelentős felújítások, beruházások történtek. Ezeket a fenntartó szerv finanszírozásával, az intézményi költségvetésből és pályázat útján nyert összegből valósítottuk meg.
Óvodánk a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptálásával működik. Programunk követi az óvodapedagógiai hagyományokat. A játékot a legfontosabb tanulási módszernek tekinti, de a munkát és a tanulást is alapvető tevékenységi formaként kezeli.
A sok-sok tevékenykedtetéssel a gyermekek teljes személyiségfejlődését kívánjuk szolgálni:

A tevékenységközpontú óvodai neveléssel képessé kívánjuk tenni a gyermekeket:

Biztonságos csoportos együttlétre, megfelelő testi-lelki gondozásra, az óvodai élet nyitott, szeretetteljes légkörének megvalósítására törekszünk.
Célunk, hogy gyermekeink óvodáskor végére elérjék az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. A realitások talaján állva tudatosan vállaljuk – programunk szellemében – az iskolai élet szempontjából fontos pszichikus funkciók fejlesztését.
Óvodánkban 2 vegyes csoportban vannak a gyermekek elhelyezve. Csoportszobáink esztétikusak, tágasak, déli fekvésűek. 2013-14-es tanévre sikerül a tornaszobánkat kialakítani, ami a mindennapos mozgásos játékok szervezését zökkenő mentesebbé teszi.……..
Az épülethez tartozik egy csodálatos udvar (3000 négyzetméter) sok-sok fával, bokorral, virággal, füves területtel. A szabadban kiváló lehetőség nyílik gyermekeink számára a természetes mozgások gyakorlására. A nagymozgásos játékeszközeinket úgy válogattuk össze, hogy sokoldalúan fejlesszék a gyermekek mozgáskultúráját.
 Babaházak, komplex mászóka, egyéb udvari fajátékok, csúszda, homokozó ad lehetőséget a tevékenykedésre. A gyermekeknek lehetősége van megfigyelésre, felfedezésre, gyűjtögetésre, játékos tanulásra.
Az épület mögött található egy „fedett szín”, ahol esőben, sárban is tudunk mozogni, levegőzni.

Személyi feltételeink optimálisak
Óvodánkban főiskolát végzett óvónők dolgoznak, nagy szeretettel gondozzák, nevelik a rájuk bízott gyermekeket, teremtik meg azokat a körülményeket, melyek a gyermekek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges.
Nevelőtestületünkre jellemző a szakmai igényesség, az önképzés, a továbbképzéseken, tanfolyamokon, szakvizsgás képzéseken. való részvétel.
Nevelőmunkánkat 2 fő érettségizett dajka segíti.
Óvodánk konyháján egy fő szakácsnő és két fő konyhai kisegítő dolgozik
Tárgyi feltételeinkre sem lehet panasz. Az eszközbeszerzés évről- évre biztosított az alábbi forrásokból:

Óvodánk ünnepei:

Hagyománnyá vált a gyermekek születésnapjának megünneplése.
A következő jeles napokról emlékezünk meg:

Szeretünk itt dolgozni, élvezzük a gyermekek és a szülők szeretetét, megbecsülését.
Célunk, hogy a feltételek folyamatos javításával az eddigi eredményeinket megtartsuk, ahol lehetséges javítsunk
A teljesség igénye nélkül ennyit óvodánkról.
Győződjön meg személyesen lehetőségeinkről.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk intézményünkben!
Tekintse meg az óvodában készült képeinket a képgalériában!

 

 

                                                                                              Bali Veronika Katalin
                                                                                             óvodavezető

Palotási Gyermeklánc Óvoda
Cím: 3042 Palotás, Szabadság út 39.
Vezetékes telefonszám: 06-32-480-209
Mobil telefonszám: 06-30-5906909
E-mail: napkoziovi.palotas@gmail.com
Vezető: Bali Veronika Katalin