Menu:

 

 

 

 

 

 

Palotás Ifjúságáért Alapítvány  „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című felhívásra benyújtott  EFOP-1.3.5-1 6-2016-00669  azonosítószámmal nyilvántartott  „Társadalmi szerepvállalás erősítése a Palotás Ifjúságáért Alapítvány közreműködésével”  című támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője  24 983 569 Ft (100%) összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósítására  2017. május 1. – 2020. október 31. között  kerül sor.

A projekt célcsoportja az ifjúsági és felnőtt korosztály, valamint rajtuk keresztül tulajdonképpen a társadalom egésze, a kisgyermekektől az idősekig.

„A programok során arra törekszünk, hogy valamennyi korosztályú, nemű és érdeklődési körű csoport megtalálja a számára érdekes, hasznos, kikapcsolódást, ismeretszerzést és közösségi élményt biztosító programokat. Cél, hogy települési közösségben erősödjön a lokálpatriotizmus, a közösséghez tartozás érzése. A kisebb közösségek létrehozása, megerősítése, együttműködésének iránymutatása és segítése az alapja a települési közösség „életképességének”. Mindezek megvalósításához az együttműködő partnerek nyújtanak alapvető és nélkülözhetetlen segítséget és támogatást.” A megvalósítandó tevékenységeken belül képzéseket, előadássorozatokat, rendezvényeket, eseményeket és programokat szervezünk, amelyek mind képesek hozzájárulni a projekt keretében megjelölt célok eléréséhez.

Megvalósuló tevékenységek:

•  Hat nagyrendezvény
•  39 családi nap
•  30 kézműves program
•  8 képzés, illetve előadássorozat
•  Eszközbeszerzések